CON CHIP ĐẦU TIÊN TRÊN THỂ GIỚI ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ CÓ KHẢ NĂNG LÀM GIẢM TÁC HẠI CỦA BỨC XẠ ĐIỆN TỪ