Hàng bãi MICRO BBS E-118 Made in China chính hãng SX 2011-2015 tuỳ từng lô.
Đầu phát sóng và tay Micro rất đẹp, tất cả linh kiện và củ micro nguyên Zin.
Chất lượng âm thanh thì đã được giới Karaoke chuyên nghiệp vô cùng tin tưởng và đã được kiểm nghiệm chất lượng đầu vào nghiêm chỉnh.