Hàng bãi BBS Made in China chính hãng SX 2011-2015 tuỳ từng lô. MICRO BBS K100 với chất lượng và tên tuổi đã được kiểm chứng chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.