Giới thiệu micro CAF P8
Trong P-Series của CAF ta có thể kể đến một số sản phẩm nổi tiếng như: CA P6 hoặc CAF CA P7 tất cả các sản phẩm đó đều rất tuyệt vời nhưng hôm nay S_MICRO xin giới thiệu tới các bạn thêm một sản phẩm nữa đó chính là micro CAF P8