Ưu điểm lớn hơn cả là nó đã khẳng định được chỗ đứng trên thi trường với sự tin tưởng ngày càng cao của khách hàng. Rất rất nhiều bộ SP MICRO SHURE UGX8 chất lượng đã đến tay khách hàng….