MICRO SHUPU SM959A
Hàng chính hãng Shupu_China
Chất âm rất tốt trong tầm tiền, tỏ ra không hề thua kém đàn anh 959 trơn là mấy.